Вторник, 5 Декември 2023

Починал

1. Ако видиш починал приятел, очаквай новини.

2. Починал човек ако те вика или ти се усмихва, ще се разболееш.

3. Сънуваш ли, че починал е възкръснал, ще постигнеш добри резултати в работата си.

4. Ако оплакваш починал човек, ще получиш добри вести.

5. Ако говориш с починал човек, ще научиш за женитба.