Петък, 7 Август 2020

Починал близък

1. Ако сънуваш починал близък, ще получиш новина.