Петък, 29 Септември 2023

Победен

1. Побеждава ли те някой в съня ти, значи ще те компенсират за нанесени щети или ще ти се извинят.