Четвъртък, 8 Декември 2022

Плувам в море

1. Сънувате ли, че плувате в море, това е ясен знак, че вече сте събрали достатъчно смелост и увереност в собствените си сили и сте готови да предприемете решителни стъпки за да промените живота си.