Неделя, 9 Август 2020

Плюене, плюнка

1. Плюеш ли в съня си, значи че трудът и усилията ти ще са похабени.

2. Плюе ли някой в съня ти, означава че следваш грешни и неподходящи съвети.

3. Ако сънуваш плюене, значи ти предстои да станеш близък с хора, които са без достойнство.