Неделя, 14 Април 2024

Плитка

1. Сънуваш ли някой с плитка, значи ще имаш богат приятел.

2. Ако имаш дълга плитка в съня си, значи ще претърпиш поражения и щети.

3. Имаш ли дълга плитка в съня си, значи ще те ухажват и харесват.