Събота, 24 Юли 2021

Плетеш

1. Плетеш ли в съня си, това предупреждава, че за да се радваш на успехи, ще трябва много усилия да положиш.

2. Ако друг плете в съня ви насън, това означава, че ще се радвате на добро новина, отдалеч пристигнала.