Четвъртък, 29 Септември 2022

Плесен

1. Плесен ако ни се присъни това може да означава, че ще се радвате на завидно богатство, но и ще бъдете обект на презрение от страна на обществото и близките си.

2. Благосъстоянието ви ще е в резултат от незаконни или срамни дейности.