Четвъртък, 21 Октомври 2021

Племенник, племенница

1. Сънуваш ли, че си племенник на някой или племенница, значи ще си осигурен финансово.

2. Имаш ли в съня си племенник или племенница, значи ще ти съдействат и помогнат в тежка ситуация.

3. Видиш ли насън племенника или племенницата си, значи ти предстои да се отървеш от някакво задължение.