Вторник, 30 Ноември 2021

Плажна ивица, плаж

1. Присъни ли ви се плажна ивица, това е знак, че навлизате в един особено спокоен и приятен момент от живота си.

2. Следващите седмици, ще бъдат спокойни и приятни за вас и семейството ви.

3. Може да получите предложение за неочаквано пътешествие или да започнете нова работа.

4. Въпреки, че ще сте много заети на новото работно място, е чувствате удовлетвореност от работата си.