Четвъртък, 21 Януари 2021

Платове

1. Купуваш ли в съня си платове, значи някой ще ви нарани.

2. Видиш ли насън платове, предстои ви радост.

3. Режете ли в съня си платове, ще бъдете удовлетворен.

4. Продавате ли в съня си платове, предстои ви добра печалба.