Петък, 10 Юли 2020

Платно

1. Загръщаш ли се или се завиваш с платно, значи ще се задомиш.

2. Стъпваш ли в съня си по бяло платно, значи ще бъдеш наклеветен.

3. Ако сънуваш, че тъчеш насън, значи ще имаш постижения.

4. Сънуваш ли, че някой е увит в платно, значи че някой ще ти се опълчи или ще ти попречи.

5. Видиш ли насън скъсано или мръсно платно, значи ти предстоят неприятности, неудачи, щети.

6. Избелваш ли или переш насън платно, значи ще ти се наложи да се отърсиш от познанства и спомени, които не са ти приятни.