Петък, 30 Юли 2021

Платформа

1. Видиш ли в съня си нестабилна, рушаща се или клатушкаща се платформа, значи че най – вероятно ще имаш нужда от парична помощ или сериозна подкрепа.

2. Сънуваш ли, че си на издигната платформа, значи социалния ти статус ще се повиши.