Четвъртък, 24 Юни 2021

Плат

1. Тъчеш ли плат в съня си, значи ще имаш материални придобивки в къщи.

2. Видиш ли насън трикотажен плат, ще имаш пътувания, които ще те изненадат.

3. Вълнен плат в съня ти е знак за забогатяване, а ленен плат е знак за истинско приятелство и чисти помисли.

4. Сънуваш ли памучен плат, значи ще имаш добро здравословно състояние и радости, а копринен плат е знак за истинска любов и изтънчени удоволствия.

5. Шиеш ли, мериш, купуваш, разкрояваш или видиш в съня си плат, значи ти предстои успех в начинания свързани с пари или в търговски сделки.