Събота, 2 Декември 2023

Плащане, плащаш

1. Сънуваш ли плащаш, значи ти предстоят радости и печалби.

2. Плащат ли ти насън, значи очаквай неприятности и загуби.