Петък, 28 Януари 2022

Плащ

1. Загърнат ли е някой в плащ в съня ти, значи ще имаш загадъчен или тайнствен съперник, от който се страхуваш.

2. Носиш ли насън плащ, значи ще имаш неизвестност.