Събота, 4 Юли 2020

Плашило

1. Сънуваш ли се като плашило, значи трябва да обмислиш държанието си.

2. Поставяш ли или видиш насън плашило, значи ти предстои разочарование от човек, който познаваш.