Петък, 14 Юни 2024

Планини

1. Видиш ли в съня си планина обрасла с гори, значи ще имаш скрити опасности и невярност.

2. Видиш ли планини в съня си, значи ще имаш неприятности.

3. Сънуваш ли планинска верига, значи ще се озовеш в положение без изход, осеяно с затруднения.

4. Намираш ли се в съня си на върха на планината, значи ще имаш сериозни постижения.

5. Видиш ли голи планински хребети, значи ще се тревожиш.

6. Изкачваш ли се в съня си по планина, значи ще имаш успех, ако се трудиш и си постоянен.