Понеделник, 11 Декември 2023

Пистолет

1. Чуеш ли в съня си изстрел от пистолет, значи ще пилееш възможностите и силите си без да има защо.

2. Стреляш ли, купуваш или видиш насън пистолет, значи в реалността ще показваш властта и силата си.