Събота, 9 Декември 2023

Пират

1. Сънуваш ли себе си като пират, значи не трябва да се захващаш с опасни действия, въпреки че може да изглеждат много добри.

2. Видиш ли в съня си пират, означава че моментът не е подходящ за парични операции и инвестиране.