Петък, 7 Октомври 2022

Пипало

1. Сънуваш ли пипало на октопод, означава че с користни и непочтени намерения, някой се добира до теб, до семейството или работата ти.

2. Видиш ли пипало на насекомо в съня си, значи ще имаш благополучие в професионалните си дела.