Събота, 28 Януари 2023

Пилци

1. Вариш ли, пърлиш, печеш или скубеш пилци, значи ти предстоят неприятности и грижи в семейството.

2. Ядеш ли в съня си пилци, значи ще имаш неразположение със здравето.

3. Храниш ли, видиш или чуеш в съня си пилци, значи ще се веселиш и радваш.

4. Колиш ли в съня си пилци, значи ще си докарваш проблемите сам и ще се ограничаваш.