Четвъртък, 6 Май 2021

Пика

1. Използваш ли, носиш или видиш в съня си пика, значи ще ти се наложи да доказваш, че си собственик на нещо, за браниш завоюваното, да защитаваш постиженията си.