Петък, 7 Май 2021

Пиеса

1. Участваш ли в съня си в пиеса, значи трябва да се пазиш да не те измамят.

2. Пишеш ли пиеса в съня си, значи ще бъдеш замесен в неприятна интрига.

3. Гледаш ли насън пиеса, значи ти предстои да се грижиш за финансовото си положение.

4. Четеш ли насън пиеса, значи ти предстои да си свидетел на нечий конфликти и усложнени отношения.