Вторник, 12 Декември 2023

Пещера

1. Луташ ли се насън в пещера, значи ти предстоят съмнения.

2. Сънуваш ли се като пещерен човек, значи ще имаш промени в семейното положение.

3. Видиш ли пещера в съня си, значи ти предстои да увеличиш богатството си.

4. Излезеш ли от или влезеш в пещера в съня си, значи ще промениш вижданията си.

5. Видиш ли насън влажна, тъмна или студена пещера, значи ти предстои да се озовеш в неподходяща обстановка или компания.

6. Сънуваш ли, че си в пещера, значи ще имаш спънки и затруднения на работното си място.