Събота, 18 Септември 2021

Пещ

1. Палиш ли в съня си пещ, значи ще прахосваш.

2. Видиш ли насън горяща пещ, значи ще имаш загуби и харчове.

3. Сънуваш ли студена пещ, значи ще имаш проблеми и караници.

4. Печеш ли в съня си нещо на пещ, значи ти предстоят страдания за изгубени шансове и връзки, ще изтървеш късмета си.

5. Видиш ли в съня си пещ, значи трябва да си бдителен при работа с пари.