Петък, 7 Май 2021

Пешка

1. Сънуваш ли пешка, значи че много малка част от намеренията и желанията ти ще се осъществят.

2. Трябва да си по – внимателен, не трябва да разчиташ напълно на собствените си способности.