Понеделник, 20 Септември 2021

Песен

1. Сънуваш ли хорова песен, значи ще имаш материално благополучие и просперитет.

2. Тананикаш ли си насън песен, някой познат или приятел ще напомни за себе си.

3. Пее ли мъж в съня ти, значи ще постигнеш успех.

4. Чуеш ли песен насън, ще се радваш.

5. Пее ли жена в съня ти, предстоят ти проблеми или усложнения на работното място.

6. Чуеш ли насън детско пеене е предупреждение за оплаквания и негодувание.

7. Пееш ли песен насън, ще имаш чиста съвест и добри приятели.

8. Чуеш ли насън приспивна песен, значи ще имаш мир и радост.

9. Пее ли някой песен в съня ти, значи успешно ще уредиш стари сметки.