Вторник, 21 Септември 2021

Персонал

1. Сънуваш ли, че си част от обслужващ персонал, значи си се сдружил с хора без скрупули или с недобросъвестни личности.

2. Обучаваш ли или набираш насън персонал, означава че си се заел с много задължения и начинания.