Четвъртък, 6 Май 2021

Перодръжка

1. Използваш ли или видиш насън перодръжка, значи ти предстои да постъпиш старомодно, наивно или романтично.