Петък, 7 Май 2021

Перископ

1. Ако сънуваш перископ, значи се набъркаш в нечий интимни отношения безнаказано, ще се докоснеш но важна информация, трябва да пазиш тайните си по – внимателно.