Неделя, 9 Май 2021

Пергел

1. Чертаеш ли или видиш насън пергел, значи трябва да си прецизен и търпелив на работното място, тъй като доста време ще стоиш на едно място, ще се луташ без да напредваш съществено.