Четвъртък, 2 Декември 2021

Перде

1. Видиш ли в съня си прозрачно или светло перде, значи че за кратко ще се отложи разкриването на истината, опитите нямат успех.

2. Сънуваш ли тъмни или плътни завеси, значи ти предстои да пазиш нещо добре скрито.

3. Окачваш ли, шиеш или купуваш в съня си пердета, значи в реалността ще пазиш в тайна срамни неща.