Петък, 1 Декември 2023

Пера

1. Ако сънуваш перо или пера да се носят във въздуха плавно и спокойно, това означава че се радваш на комфорт и финансово спокоен живот.

2. Ако перото е паднало на земята, това може да означава край на един успех, неспокойство и загуба на достойнство.

3. Пера от кокошка символизират малки дразнители, пера от орел богатство и благородство, пера от паун и други пъстри птици успешен социален живот.