Петък, 19 Април 2024

Пепелник

1. Видиш ли насън счупен пепелник, значи ще те измамят с имот.

2. Сънуваш ли пепелник, значи ще имаш малки парични загуби.

3. Сменяш ли или почистваш в съня си пепелник, значи ще трябва да си по – бдителен, когато подписваш договори и сключваш сделки.