Неделя, 27 Ноември 2022

Пепел

1. Сънуваш ли пепел от огнище, значи ще имаш загуба и мъка.

2. Сънуваш ли пепел от цигара, значи не дооценяваш околните и себе си.

3. Посипан ли си с пепел, значи ще си раздразнен и гневен.

4. Видиш ли в съня си пепел в затворен съд, значи ти предстои да получиш наследство или печалба.

5. Ровиш ли насън в пепел, значи ще бъдеш свидетел на трагични събития.

6. Видиш ли пепел в съня си, значи ще имаш разговори и занимания, които не са ти приятни.