Неделя, 9 Май 2021

Пенсионер, пенсия

1. Сънуваш ли пенсионер или пенсия, значи ще се тревожиш за здравословното или материалното си състояние.