Петък, 7 Май 2021

Пекар, пекарница

1. Видиш ли в съня си пекар или пекарница, значи ще те уважават и зачитат приятелите ти, ще имаш изобилие в къщи.