Петък, 7 Май 2021

Пейзаж

1. Рисуваш ли в съня си пейзаж, означава че загърбваш важните въпроси за решаване, бягаш от проблемите си.

2. Видиш ли насън приятен пейзаж, значи ще имаш радостни преживявания и добри дни.