Събота, 4 Февруари 2023

Пейка

1. Седиш ли на пейка в съня си, значи бъдещето ти ще бъде осигурено.

2. Сънуваш ли пейка на сянка, значи ще пазиш в тайна постиженията си.

3. Сънуваш ли пейка огряна от слънцето, значи ри предстои да споделиш успехите си.

4. Видиш ли насън пейка ще имаш постижения в бизнеса.

5. Каменна пейка в съня ти вещае сериозни парични постъпления, от който няма да си щастлив.

6. Сънуваш ли метална пейка, значи може да имаш загуби.

7. Дървена пейка в съня ти е знак за желани, но малки придобивки.