Вторник, 4 Октомври 2022

Пеене

1. Пее ли някой в съня ти, ще чуеш любопитни новини.

2. Ако насън чуеш мъжко или басово пеене, очаквай смущения в отношенията с любимия човек.

3. Ако чуеш женско, високо, тънко пеене, внимавай какво впечатление оставяш у околните.

4. Детско пеене е предсказание за семейни радости.

5. Фалшиво пеене е знак за проблеми и нередности в работата ти.

6. Оперно пеене обещава светска изява, а естрадно - приятелско събиране.

7. Църковно пеене показва, че ще откриеш нови стимули и цели в живота си.