Петък, 29 Май 2020

Пазва

1. Бъркаш ли или надничаш в нечич пазва, значи ти предстои да разбереш чужда тайна, трябва да си предпазлив от липса на дискретност.

2. Надничаш ли, криеш или видиш насън пазвата си, значи че ще бъдеш предаден от близък или тайните ти ще се разкрият.