Четвъртък, 5 Август 2021

Пътуваш

1. Когато пътувате в съня си, това ви предвещава много успехи в професионален и личен план.

2. Ако в съня ви пътя е неравен и стръмен, това може да е предупреждение за възможни трудности.

3. Ако пътувате заедно с други хора, бъдете внимателен, защото колеги ще се опитат да си припишат вашите заслуги.