Събота, 2 Декември 2023

Пътуване във времето

1. Ако насън пътуваш във времето ти предстоят промени.

2. Ако пътуваш във бъдещето, усилено се стремиш да затвориш една страница от живота си.

3. Ако пътуваш назад във времето, имаш стари нерешени проблеми.