Четвъртък, 22 Април 2021

Пастор

1. Видиш ли в съня си пастор, значи ще те обиди непристойно предложение на някой.

2. Сънуваш ли себе си като пастор, значи ще имаш непочтени или мръсни помисли и намерения.