Събота, 19 Юни 2021

Пърженица

1. Ако видиш или ядеш насън пърженица, ще страдаш или ще търпиш загуби заради чужда некадърност, нелоялност или лекомислие.