Събота, 3 Декември 2022

Пърженица

1. Ако видиш или ядеш насън пърженица, ще страдаш или ще търпиш загуби заради чужда некадърност, нелоялност или лекомислие.