Четвъртък, 9 Април 2020

Паркет

1. Лъскаш ли в съня си паркет, значи ще се целиш към висшето общество.

2. Ходиш ли по паркет или го видиш в съня си, предстоят ти спънки в контактите със светски личности.