Събота, 2 Юли 2022

Парцал

1. Увиваш ли в съня си нещо в парцал, значи ще обеднееш.

2. Използва ли някой парцал в съня ти, значи ще някой ще ти съдейства в тежка ситуация.

3. Гориш ли или изхвърляш парцал насън, значи те очакват хубави вести.

4. Използваш ли или видиш насън парцал, значи ти предстоят проблеми на работното място или с финансовото ти положение.