Петък, 3 Април 2020

Пакет с цигари

1. Ако сънуваш пакет с цигари, ще осъзнаеш, че си се надявал за нещо напразно.