Петък, 7 Май 2021

Пациент

1. Приемаш ли в съня си пациенти, значи ти предстои да се натовариш с тежка задача.

2. Сънуваш ли, че си пациент, значи трябва да следваш напътствията и съветите на близките.